Βαφείο αυτοκινήτων, Χαράλαμπου Τσούκκα

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από HEA & IPE και οροφής από πάνελ πολυουρεθάνης.