Μεταλλικά στέγαστρα, Πράσινα σημεία επαρχίας Λάρνακας – Αμμόχωστου

Μεταλλικά στέγαστρα για τα πράσινα σημεία των επαρχιών Λάρνακας – Αμμόχωστου.
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση.