Μεταλλικός σκελετός οικίας, Σωτήρη και Γεωργίας Τσιγαρίδη