Μεταλλικό στέγαστρο, Γήπεδο Οθέλλου Αθηένου

Μεταλλικό στέγαστρο για τις κερκίδες του γηπέδου του Οθέλλου Αθηένου.