Μεταλλικό στέγαστρο, Soroka

Μεταλλικό στέγαστρο για στάθμευση αυτοκινήτων.