Μεταλλικό στέγαστρο, Μιντίκκης

Μεταλλικό στέγαστρο για στάθμευση αυτοκινήτων.