Μεταλλικός σκελετός, Πολυκατοικία στο Μενεού

Μεταλλικός σκελετός για πολυκατοικία στο Μενεού της εταιρείας Steelbase constuction