Προκατασκευασμένα αποδυτήρια, Γήπεδο Αγίου Θεοδώρου

Προκατασκευασμένα αποδυτήρια και ντους για το γήπεδο του Άγιου Θεόδωρου