Προκατασκευασμένα Γραφεία, Πράσινα σημεία επαρχίας Λάρνακας – Αμμόχωστου