Προκατασκευασμένα Γραφεία, Soroka

Διώροφο κτίριο γραφείων της εταιρείας Soroka