Προκατασκευασμένη οικία 5 Χ 3

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλα όσα φαίνονται στο σχέδιο.
Δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.