Προκατασκευασμένη οικία 6 Χ 3 (Τύπος 2)

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλα όσα φαίνονται στο σχέδιο.
Δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.