Προκατασκευασμένη οικία 9 Χ 3,5

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλα όσα φαίνονται στο σχέδιο.
Δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.