Φάρμα Αγελάδων, Μιχάλη Φιάκκου

Καινούργια φάρμα αγελάδων αποτελούμενη από την μάντρα των αγελάδων, το αρμεκτήριο αγελάδων, το δωμάτιο του γιατρού, το υπόστεγο των πάλων και την αποθήκη των σιτηρών.
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση.