Φάρμα Αγελάδων, Αδελφοί Χατζηγιαννακού

Καινούργια φάρμα αγελάδων αποτελούμενη από την μάντρα των αγελάδων, το ρομποτικό αρμεκτήριο αγελάδων, το δωμάτιο του γιατρού και το υπόστεγο των πάλων.
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση.